Przejdź do witryny programu Przejdź do strony Funduszu TACISPrzejdź do strony  Unii EuropejskiejStrona główna projektu
 
Witamy na stronach Projektu:
Budowa polsko-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu.
Wersja polska

Мы приветствуем на странице Проекта:
Создание польско-белорусско-украинской политики в сфере водного хозяйства в бассейне реки Буг.
Русская версия

Ми вітаємо на сторінках Проекту:
Poзбудова польсько-бiлорусько-українскої водної политики
в басейнi Бугу.
Українська версія

Welcome to the Project official site:
Creation of the Polish-Belarusian-Ukrainian Water Policy in the Bug River Basin.
English version